Autor: Martyna Bandurska

Redaktor naczelna portalu Fakty24.info oraz właścicielka firmy EMKAmedia jest osobą, która zajmuje się dziennikarstwem i komunikacją społeczną. Ma bogate doświadczenie w pracy z różnymi mediami, zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi. Zawsze stara się dostarczać swoim czytelnikom rzetelne i aktualne informacje z kraju i ze świata. Nie boi się poruszać trudnych i kontrowersyjnych tematów. Jest bardzo pracowita i wymagająca od siebie najwyższej jakości. Jej uwadze nie umknie nawet najdrobniejszy szczegół. Ceni sobie profesjonalizm i etykę zawodową. Jest również aktywna społecznie i angażuje się w różne inicjatywy na rzecz dobra wspólnego.